Chính quyền
Báo cáo hoạt động cổng thông tin điện tử phường Long Xuyên năm 2020
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LONG XUYÊN

 

Số:……BC - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

 

BÁO CÁO

 

Về tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử UBND phường Long Xuyên

 

          Thực hiện chỉ đạo của UBND phường Long Xuyên về việc báo cáo tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử phường Long Xuyên , Công chức VHTT tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của cổng thông tin điện tử phường Long Xuyên như sau:

          1.Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Cổng thông tin.

          Cổng thông tin điện tử của phường Long Xuyên với tên miền truy cập: http://longxuyen.kinhmon.haiduong.gov.vn/Ban biên tập cổng thông tin gồm 16 người lãnh đạo và công chức chuyên môn trong đó đồng chí phó Chủ Tịch UBND phường là trưởng ban.

          2.Những Kết quả đạt được.

          Cổng thông tin điện tử phường Long Xuyên kể từ khi đi vào hoạt động về cơ bản đã cung cấp và đáp ứng được một số nội dung chính cơ bản theo những tiêu chí của Nghị định 43/2011/NĐ- CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/6/2011, cụ thể như sau:Thông tin về Bộ máy hành chính( Cơ cấu tổ chức) của  Đảng ủy - HĐND – UBND phường Long Xuyên.Cung cấp thông tin danh bạ điện tử của UBND phường, cá nhân trên địa bàn phường. Đăng tải và cung cấp danh mục Thủ tục hành chính, các loại văn bản pháp luật của Tỉnh, Thị xã, địa phương. Thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin kịp thời về tin tức thời sự, các tin bài có liên quan đến tình hình hoạt động của địa phương cũng như hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo địa phương.

          Thông tin về số lượng tin bài và lượt truy cậpTổng số lượng tin bài có liên quan đăng tải( bao gồm cả lịch công tác, nội dung thủ tục hành chính, văn bản thủ tục….đăng tải hơn 200 bài)Thường xuyên đăng tải thông báo, báo cáo, thông tin lịch công tác, lịch tiếp công dân, phục vụ cho nhân dân. Đăng tải, cung cấp đầy đủ các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường và cho phép người dân có thế tải mẫu văn bản, đơn từ và khai báo hoàn thiện hồ sơ. Về chuyên mục chỉ đạo, điều hành: Cổng thông tin đăng tải đầy đủ văn bản, biên bản, các hội nghị họp hàng tháng…..Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn…

          Về chuyên mục thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền về chế độ, chính sách. Tuyên truyền quy hoạch, kế hoạch đầu tư. Tuyên truyền về hoạt động vệ sinh môi trường, rác thải. Tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm Tuyên truyền về phát triển sản xuất, kinh doanh mùa vụ Tuyên truyền các nội dung hoạt động của địa phương

          Về chuyên mục Thống kê, báo cáo: Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý, Báo cáo kinh tế xã hội năm, Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, Báo cáo đất đai, dân số hàng năm

          3. Những khó khăn, hạn chế:

          - Bên cạnh những kết quả mà cổng thông tin điện tử của UBND phường đã cung cấp và đạt được vẫn còn tồn tại những khó khăn , hạn chế nhất định nên vẫn chưa đáp ứng đầy đủ , chính xác các thông tin cần đăng tải.

          - Thông tin bản đồ hành chính , bản đồ quy hoạch, thông tin khiếu nại tố cáo chưa đăng lên đầy đủ.

          - Hiện nay do nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế máy tính phục vụ công tác đưa thông tin  điện tử của phường còn hạn chế.

         - Phường Long Xuyên hiện cử đồng chí CCVHTT thực hiện trang thông tin của phường do phối hợp hạn chế về thời gian, do không được tập huấn đầy đủ cả về việc viết tin và đưa nội dung tin bài nên các nội dung viết sơ sài, đơn giản, trang thông tin đưa lên chưa rõ ràng.

      - Phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương về nội dung đưa lên còn sơ sài.

      - Việc đăng tải và cập nhật các loại văn bản của Tỉnh, thị xã gặp nhiều khó khăn, nhiều văn bản được lãnh đạo ký giấy, nên phải Scan vào máy tính để đăng tải, văn bản sau khi scan có dung lượng rất lớn, nhiều văn bản có dung lượng vượt quá giới hạn cho phép nên không thể đăng tải lên cổng TTĐT.

4. Kiến nghị - đề xuất:

- Kiến nghị với các cơ quan cấp trên cần bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách cổng thông tin điện tử của phường

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử, đáp ứng theo những tiêu chí của Nghị định số 43/2011/ NĐ – CP của Thủ tướng chính phủ 13/6/2011 và theo Quyết định 2452 /QĐ – UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã.

- Đề nghị UBND Tỉnh mở nhiều lớp tập huấn để công chức đảm nhiệm lĩnh vực công nghệ thông tin có thêm hiểu biết việc viết tin bài, sử dụng trang thông tin, việc đưa các nội dung thuần thục.

- Cần hỗ trợ kinh phí cho người đảm nhiệm lĩnh vực phụ trách CNTT, hỗ trợ máy tính phụ kiện để làm công tác hoạt động CNTT được tốt hơn.

Trên đây là báo cáo và ý kiến của văn, kiến nghị về tình hình hoạt động của cổng thông tin phường Long Xuyên nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của cổng cũng như tăng cường đăng tải công khai, minh bạch trên cổng thông tin của phường.

 

                                                                 T.M. UBND PHƯỜNG

                                                                   Phó chủ tịch- Trưởng ban

 

 

       

                                                                                                 Phạm Văn Biên

 

 
Các bài liên quan
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG XUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (04/12/2020)
Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (02/12/2020)
Thông báo thông tin về tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (04/11/2020)
UBND phường họp phiên thường kỳ tháng 11/2020 (02/11/2020)
lịch làm việc của lãnh đạo phường từ ngày 26/10-01/11/2020 (27/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay12 
 Hôm qua78
 Tuần này170 
 Tất cả210011 
IP: 3.238.199.4